معرفی و دانلود PDF کتاب دنیای رنگارنگ و قرصهای صورتی – جلد اول

حال این محیط نمیتواند ساختارهای بنیادی آن ارگانیسم را تغییر دهد و در صورتیکه تغییری وجود داشته باشد، بیشتر موقتی است. دانشمندان در این مورد اتفاق نظر دارند، شما باید برای داشتن یک ارگانیسم بیولوژیکی، محیطی نیز داشته باشید تا این ارگانیسم در آن وجود داشته باشد. آیا میدانید چند دنیا در ذهن شما وجود دارد؟ انگیزهای قوی تا از زاویهای دیگر به اطراف نگریسته و همواره چشمانش را برای پیدا کردن سوژههای خاص و متفاوت باز نگاه دارد. همان لاک صورتی رنگش برای رنگ کردن تمام چیزهایی که دلش میخواهد صورتی رنگ باشد و نیست. یه لحظه به فکر فرو می رم و اندر احوالات این روزام که دقیق می شم می فهمم که مدتیه کودک درونم فعال شده و زدم تو فاز دنیای صورتیه دختر بچه ها!

او از همان زمان میدانست که عکاسی با گوشی و تلفیق آن با هنر دیجیتال، مقولهای است که دیگر به این سادگیها از آن دست برنخواهد داشت. اکنون عکاسی به دغدغه زندگی او تبدیل شده و “اَلی” به خوبی از این نکته آگاه است که اکنون این هنر همچون سکوی پرتابی است که او را وارد دنیایی متفاوت کرده و وادارش میکند تا جلوههایی دیگر از جهان اطرافش را به تصویر بکشد.

دنیای “اَلی”، مملو از رنگهای صورتی و بنفش شده که هر گوشه از تصویر را زیر بال و پر خود گرفتهاند و زیبایی و لطافتشان را به رخ بیننده میکشند. دنیای”اَلی”، مملو از رنگهای صورتی و بنفش شده که هر گوشه از تصویر را زیر بال و پر خود گرفتهاند و زیبایی و لطافتشان را به رخ بیننده میکشند. ما در مزرعه ی گل جعبه هایی برای حمل گل استفاده می کنیم که بطور خاص برای همین منظور طراحی شده اند. گل ها ظریف هستند و به همین دلیل حمل و ارسال آنها یک چالش برزگ محسوب می شود. نوع بازی و رشد شخصیتی کودکان بیشتر به نوع تربیت معقول و متعادل آنها بستگی دارد تا رنگ مورد علاقهشان.

هدف من دارودرمانی در کنار رواندرمانی میباشد ولی چه نوع دارویی، آیا داروهای شیمیایی؟ دنیای صورتی، یک دسته گل چشمگیر متشکل از گل های داوودی و رز و زنبوری است که سایه های مختلفی از صورتی را کنار هم به نمایش می گذارند. این جعبه ها راه حلی ایده آل برای بسته بندی و ارسال گل بدون آسیب رساندن به آنها می باشد. آنها حس جوانی، معصومیت و شادی را منتقل می کنند. دنیایی که هیچ موجودی جز خود دخترا نمیتونن درکش کنند.

دیدگاهتان را بنویسید