معرفی و دانلود PDF کتاب دنیای رنگارنگ و قرصهای صورتی – جلد اول

وقتی پای صحبت جوانهای اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 مینشینی متوجه کمعلاقگی آنها نسبت به مسائل سیاسی و سیاست میشوی. قرصهای آرامبخش به شما آرامش موقتی میدهند ولی عوارض زیادی دارند اگر قرص مصرف میکنید زیر نظر پزشکتان آنها را کم کنید و قطع کنید. دنیا غزل نداشت اگر دختری نبود… دختری باش که مردی به اون نیاز داره و این دو با هم خیلی متفاوتند. دختری نباش که به مردی نیاز داره. خانوادهای که دختر نداشته باشد مانند شهری است که در آن باران نبارد.

ذوق مرگ شدم و فهمیدم که چرا نقطه ضعف هر پدری، دختر اوست! روز میلاد تو هر روز در ما تکرار میشود، ای تکرار روشنی در روح و روان ما! اگر فقط 2درصد از نسل ما به زبان انگلیسی مسلط هستند نسل امروز 80 درصدشان به زبان انگلیسی مسلط هستند و وقتی زبان بلد باشید، آداب گفتوگو را هم میدانید و به هرجایی که تصور میکنید برای شما بهتر است میروید. اگر این دختر وُ این عشوه وُ این ناز نبود! دختر موجودی است که از او مهربانتر پیدا نمیکنی.

چه چیزی باعث این دگرگونی شده کسی نمیداند اما به نظر میرسد این اتفاق زمانی روی داده است که «آدولف هیتلر» دستور جداسازی و طبقهبندی همجنسبازان را داد. سختی میکشد، یواشکی گریه میکند، غر میزند، فدایی میشود اما یادش نمیرود که اگر دختر به دنیا آمده، به این دلیل است که رسالتی دارد. رسالتی که وقتی آن روزی یک دختر بچه، اشتباه زنگ زد به من و گفت: بابایی… اگر از یک دختر خانم کوچولو بپرسید رنگ مورد علاقهاش چیست، فورا” با صدای بلند میگوید: “صورتی”. قفسههای اسباببازی فروشیها و رگال لباس فروشگاههای مختلف پر از رنگ صورتی است. آیا واقعا” این رنگ برای دختران خطرناک است؟

دخترها اگر نبودند، مطمئنم یک جای کار دنیا میلنگید. اگه فقط یه دونه دختر خوب و مهربون توی دنیا باشه، اون تویی… عرضی ندارم دخترم. فقط یادت باشد امروز که دختری، در آینده مادر دختر دیگری هستی و روزی میآید که مادربزرگ میشوی. و این شد که ما لاک صورتی رنگ مزبور را حواله سطل آشغال کردیم تا دنیای آبی مان، بیش تر ازین خط خطی و صورتی نشود. روز میلاد توست و تو روشنی به ما هدیه میدهی و ما با دستانی پر از روشنی، از این حُسن بازمیگردیم؛ با دلهایی که در حوضچه چشمانمان با آب دیده تطهیر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید