دنیای ما صورتی است

به اعتقاد او این نهادها نتوانستهاند مبانی اصلی را تبیین کنند: «وقتی این مبانی به درستی مشخص نشوند نتیجه آن دلزدگی مردم بخصوص نسل امروز از سیاست میشود. بر آن مقام رفیع و بر این مقام، سلام. شاخصها نشان میدهد سیاستمدارانی که بخشهایی از مدیریت کشور را برعهده گرفتهاند هیچ اثری بر هیچ شاخص پایهای زندگی مردم نداشتهاند. که تمام آرزوهایِ بر باد رفتهام را در دویدنهای گاه و بیگاهش برآورده کنم.. برایش تمام عروسکهای نداشتهی کودکیام را می خرم.. من میدانم چطور می شود یک دختر را خوشبخت ترین آدم روی زمین کرد..

مثل انتخابات ریاستجمهوری، برجام یا تصمیمات مهمی که در مجلس گرفته میشود و میتواند روی قیمت طلا و دلار اثر بگذارد. مثل انتخابات ریاست جمهوری، برجام یا تصمیمات مهمی که در مجلس گرفته میشود و میتواند روی قیمت طلا و دلار اثر بگذارد. کسانی که فرزندان دهه هفتاد و هشتادی دارند به خوبی میتوانند واقعیت بیتوجهی این نسل به مسائل سیاسی را لمس کنند. او برخلاف خیلی از هم سن و سالهای خودش مسائل و اتفاقهای سیاسی کشور و منطقه را دنبال میکند. گرافیک میخواند و اخبار مربوط به رشتهاش را دنبال میکند.

به نظر آنها خیلی از اتفاقهای سیاسی خوب نیستند و اغلب وعدههایی که داده میشود عملی نمیشود. دورهای که البته حاصل آن میتواند پختگی فردی باشد و بازگشت مؤثرتر به جامعه. دنیایی که در آن سیاست و حرص و جوش خوردن جایی نداشته باشد. معصومه فلسفه شیدایی است و غزل ماندن و بودن، معصومه نگین ایران است که در قم، شهر اقامه میدرخشد. اما هر بیماری درمانی دارد، همانطور که برای هر درد دیگری به پزشک متخصص مراجعه میکنید، زمانی که اعصابتان مریض است نیز باید درمان شوید، به همین سادگی. پ.ن2 آهای آقای محترمی که از اینجا رد میشی و این پست رو می خونی و یحتمل مسخره می کنی، باید فقط یه دختر باشی تا بتونی این چیزا رو درک کنی.

برای این سایت محفوظ می باشد و کپی برداری فقط با ذکر منبع مورد قبول است . معتقد است وقتی باب گفتوگو در کشور باز باشد، نسل جوان به پیگیری مسائل سیاسی و پرسشگری در این زمینه علاقه پیدا میکند: «من مسائل سیاسی کشور را دنبال میکنم و دوست دارم با ریشه جریانهای سیاسی آشنا شوم.

دیدگاهتان را بنویسید