دنیای ما صورتی است – ایسنا

میلاد مبارک حضرت معصومه و روز دختر مبارک باشه. به یمن میلادت، ذره ذره نور میشَویم و قطره قطره حضور، و دل را به سرای کرامتت دخیل میبندیم تا در روز مقدس تولد تو با دستهای پاکت تطهیر شویم. این نگاه آرمانی گاهی جهان را و پیرامونش را تنگ مییابد و برای از دست ندادن رویا در خود فرو میرود، به جامعه و پیرامون خود بیتوجه میشود تا مسیر رشد شخصی را از دست ندهد؛ دورهای که البته حاصل آن میتواند پختگی فردی باشد و بازگشت مؤثرتر به جامعه. اما این طبع جوانی است، رؤیا و بلندپروازی برای زندگی بهتر و درعین حال نقد تند نسبت به هرآنچه که احساس میکند رؤیایش را مخدوش خواهد کرد.

باید از زندگی لذت برد. شاخصها نشان میدهد سیاستمدارانی که بخشهایی از مدیریت کشور را بر عهده گرفتهاند هیچ اثری بر هیچ شاخص پایهای زندگی مردم نداشتهاند. به نظر آنها خیلی از اتفاقهای سیاسی خوب نیستند و اغلب وعدههایی که داده میشود عملی نمیشود. این نسل موتور محرک کشور است و باید در مسائل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور اثرگذار باشد. جامعه اگر احساس مسئولیت پدرانه داشته باشد باید تلاش کند نسل جوان خود را شریک دولت و حکومت بداند تا این نسل به نظام اجتماعی و سیاسی اعتماد کند.

معتقد است وقتی باب گفت و گو در کشور باز باشد نسل جوان به پیگیری مسائل سیاسی و پرسشگری در این زمینه علاقه پیدا میکند: «من مسائل سیاسی کشور را دنبال میکنم و دوست دارم با ریشه جریانهای سیاسی آشنا شوم. با دقت سایتهای گرافیک را بالا و پایین میکند و معتقد است خیلی از هم نسلهای او از سیاست رویگردان هستند و اتفاقات سیاسی کشور یا دیگر کشورها را پیگیری نمیکنند. گاهی سیاست میشود گاهی غیرسیاست، البته خیلی مسائل ما سیاست زده شده است. دنیایی که در آن سیاست و حرص و جوش خوردن جایی نداشته باشد.

اگر فقط ۲ درصد از نسل ما به زبان انگلیسی مسلط هستند نسل امروز ۸۰ درصدشان به زبان انگلیسی مسلط هستند و وقتی زبان بلد باشید، آداب گفتوگو را هم میدانید و به هر جایی که تصور میکنید برای شما بهتر است میروید. مثل انتخابات ریاست جمهوری، برجام یا تصمیمات مهمی که در مجلس گرفته میشود و میتواند روی قیمت طلا و دلار اثر بگذارد. تنها چیزی که میتواند به شکل محسوس روش یا چگونگی رشد یک دختر را تغییر دهد، عدم تعادل مواد شیمیایی یا ضربات روحی جدی و شدید است برای مثال او به تصاویر مدلها یا هنرپیشههای خیلی لاغر اشاره میکند.

دیدگاهتان را بنویسید