دنیای صورتی من – دفترچه عقاید

دنیایی که هیچ موجودی جز خود دخترا نمیتونن درکش کنند. اما به دلیل اینکه خودتان بلد نیستید، علیرضا نقدی به کمک دارودرمانی و رواندرمانی بدون هیچ استرس و دلشوره شما را به روز اول تولدتان برمیگرداند. سختی میکشد، یواشکی گریه میکند، غر میزند، فدایی میشود اما یادش نمیرود که اگر دختر به دنیا آمده، به این دلیل است که رسالتی دارد. به سنگ شدن میاندیشم، اینگونه اطمینانش بیشتر است. رسالتی که وقتی آن روزی یک دختر بچه، اشتباه زنگ زد به من و گفت: بابایی… بزرگترین سرمایه دختر و زن مسلمان «حیا» است که ثمره آن، مهار شهوت و تضمین عفت او خواهد بود.

دختر موجودی است که از او مهربانتر پیدا نمیکنی. دنیای دخترا از بچگی توی رنگِ صورتی خلاصه میشه. اگر از یک دختر خانم کوچولو بپرسید رنگ مورد علاقهاش چیست، فورا” با صدای بلند میگوید: “صورتی”. قفسههای اسباببازی فروشیها و رگال لباس فروشگاههای مختلف پر از رنگ صورتی است. آیا واقعا” این رنگ برای دختران خطرناک است؟

و این شد که ما لاک صورتی رنگ مزبور را حواله سطل آشغال کردیم تا دنیای آبی مان، بیش تر ازین خط خطی و صورتی نشود. پریروز یه پاک کن خوشگل خریدم صورتی، قاب پشت موبایلم سفیده روش قلبای استیکر صورتی چسبوندم. بنابراین در کتاب دنیای رنگارنگ و قرصهای صورتی میآموزید که روش تغییر دنیای ذهنی چگونه امکانپذیر است. اینکه یک دامن صورتی چین چین بپوشی و نرم نرمک چرخی بزنی و بعد هم عروسکی را اتفاقا او هم صورتی پوشیده در آغوش بگیری و خیلی مهربان، با یک شیشیه شیر صورتی رنگ، برایش لالایی کودکانه بخوانی. دختری باش که مردی به اون نیاز داره و این دو با هم خیلی متفاوتند.

دختری نباش که به مردی نیاز داره. عرضی ندارم دخترم. فقط یادت باشد امروز که دختری، در آینده مادر دختر دیگری هستی و روزی میآید که مادربزرگ میشوی. کجا را تماشا میکنی گل دخترم؟ دنیای”اَلی”، مملو از رنگهای صورتی و بنفش شده که هر گوشه از تصویر را زیر بال و پر خود گرفتهاند و زیبایی و لطافتشان را به رخ بیننده میکشند.

دیدگاهتان را بنویسید