دنیای صورتی :: آوای فاخته

مثل انتخابات ریاستجمهوری، برجام یا تصمیمات مهمی که در مجلس گرفته میشود و میتواند روی قیمت طلا و دلار اثر بگذارد. این خانم عکاس خوش ذوق که ساکن کالیفرنیا است، از زمانی که اولین گوشی آیفون خود را در سال ۲۰۰۹ خریداری کرد، پا در عرصهی عکاسی نهاده و به خلق دنیایی روی آورد که همچون قصهها و افسانههای پریان، جادویی و طلسم شده به نظر میرسد. یکی از مؤلفههای مهم در جذاب بودن یک منظره یا چشم انداز، درخشش رنگهای شادابی است که قلب بیننده را در سینه به تپش بیندازند.

پس وقتی کسی میگوید برای من مهم نیست که این جناح حاکم باشد یا جناح مقابل نشان از رویگردانی او از مسائل سیاسی و اتفاقهای اساسی کشور است. بیماران مغز و اعصاب نگران هستند که شاید سلامتی خود را به دست نیاورند و از این بیماری در هراسند. شهابالدین در پاسخ به این سؤال که چرا هم سن و سالهای او از مسائل سیاسی رویگردان هستند، به فاصلهگرفتن نهادهای فرهنگی از مردم اشاره میکند. دختران من عاشق رنگ صورتیاند اما به همان میزان هم از غلتزدن در خاک و گل باغ لذت میبرند. نوع بازی و رشد شخصیتی کودکان بیشتر به نوع تربیت معقول و متعادل آنها بستگی دارد تا رنگ مورد علاقهشان.

آن دسته از افرادی که قابل درمان تشخیص داده میشدند را به اردوگاههای متمرکزی میفرستادند و آنها را با استفاده از یک مثلث صورتی برچسب زده و ردهبندی میکردند از آن زمان به بعد، رنگ صورتی با «زنانگی» ارتباط پیدا کرد. لیلی فارغ التحصیل مهندسی صنایع هم تنها به پیگیری سرخط خبرها اکتفا میکند و معتقد است وقتی در سیاست اتفاق خوبی نمیافتد نسل امروز از مسائل سیاسی رویگردان میشود: «در کشور ما اتفاقهای سیاسی ارتباط مستقیمی با زندگی و معیشت مردم دارد و به همین دلیل خیلیها سعی میکنند این اتفاقها را دنبال کنند. این نسل نخبگانی هستند که به زبان بینالمللی مسلط میشوند و در سطح بینالمللی کار میکنند اما احساس تعلق به جامعه پیدا نمیکنند.

اما به دلیل اینکه خودتان بلد نیستید، علیرضا نقدی به کمک دارودرمانی و رواندرمانی بدون هیچ استرس و دلشوره شما را به روز اول تولدتان برمیگرداند. من میخواهم بدون قرص مولکولهای ذهن شما را میزان کنم تا آرامش در وجودتان سرازیر شود پس حالا یاد گرفتید هنگام استرس چه کارهایی انجام دهید یک نفس عمیق، تغییر دادن فکر و ذهن به سوی دیگر و اگر در تخت خوابتان به سر میبرید وقتی استرس به سراغ شما میآید بلافاصله چشمها را ببندید، نفس عمیق بکشید و در تخیل خود تصور کنید که در یک باغ بزرگ پر از گلهای رنگارنگ هستید، گفته بودم که قرارِ وارد یک دنیای دیگر شوید که پر از زیبایی میباشد که من آن را دنیای رنگارنگ نامگذاری کردهام.

دیدگاهتان را بنویسید